Browsing: Wystawy

Wystawy stałe
0 Pradzieje Ponidzia

Wystawa obejmuje okres od epoki paleolitu do wczesnego średniowiecza. Przedstawia zasadnicze dziedziny działalności ludzkiej: produkcję narzędzi, budowanie obiektów mieszkalnych i…