Kadra

dr Justyna Dziadek                            Dyrektor Muzeum Regionalnego

mgr Renata Urban                              Kustosz / Historyk -judaista

mgr Dariusz Greń                               Starszy dokumentalista / Archeolog

Wojciech Bałabański                          Specjalista d/s informacji turystycznej

Edyta Paw                                             Przewodnik/Informator turystyczny

Elżbieta Wróbel                                   Pomoc muzealna

Facebook