Kadra

Jerzy Znojek                                Dyrektor Muzeum Regionalnego

Renata Urban                              Kustosz / Historyk -judaista

Dariusz Greń                               Starszy dokumentalista / Archeolog

Wojciech Bałabański                   Specjalista d/s informacji turystycznej

Edyta Paw                                    Przewodnik/Informator Turystyczny

 

Facebook