Kadra

Jerzy Znojek                                 Dyrektor Muzeum Regionalnego

Renata Urban                              Kustosz / Historyk -judaista

Dariusz Greń                               Starszy dokumentalista / Archeolog

Wojciech Bałabański                   Specjalista d/s informacji turystycznej

Anna Wojnowska- Orzeł             Przewodnik/ Plastyk

Edyta Paw                                    Pomoc muzealna/Informator turystyczny

Facebook