Kadra

 

dr Justyna Dziadek                            Dyrektor Muzeum Regionalnego

 

 

 

mgr Renata Urban                              Kustosz / Historyk -judaista

 

 

 

mgr Dariusz Greń                               Starszy dokumentalista / Archeolog

 

 

 

Wojciech Bałabański                          Specjalista d/s informacji turystycznej

 

 

 

Edyta Paw                                             Przewodnik/Informator turystyczny

 

 

 

Elżbieta Wróbel                                   Pomoc muzealna

Facebook