Lapidarium

Lapidarium zabytkowej rzeźby nagrobnej, znajduje się w jednej z części pińczowskiego cmentarza parafialnego. Na jego terenie można zobaczyć wiele XIX-wiecznych płyt nagrobnych oraz klasycystycznych pomników. Na uwagę zasługuje przede wszystkim najstarszy w województwie świętokrzyskim pomnik nagrobny z 1803 roku.

Facebook