Rada Muzeum

RADA MUZEUM

powołana została Uchwałą NR XXII /190/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r. w składzie :

1. Andrzej Dziubiński

2. Andrzej Białek

3. Ewa Preisner

4. Daniel Czernek

5 Alicja Mazurek

Po ukonstytuowaniu się Rady wybrano Ewę Preisner na przewodniczącą , Daniela Czernek na zastępcę przewodniczącego .

Kadencja Rady trwa cztery lata.

Facebook