Rada Muzeum

RADA MUZEUM

powołana została Uchwałą NR XXXIX /335/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 listopada 2017 r. w składzie :

1. Andrzej Dziubiński (uchwałą nr XX/202/2020 Rady Miejskiej w Pińczowie w związku ze śmiercią p. Andrzeja Dziubińskiego Rada została uzupełniona przez powołanie do niej p. Jerzego Znojka).

2. Sylwia Puchała

3. Kinga Ryba

4. Marek Wójcicki

5 Alicja Mazurek

Po ukonstytuowaniu się Rady wybrano Sylwię Puchała przewodniczącą.

Kadencja Rady trwa cztery lata.

Facebook