Rada Muzeum

RADA MUZEUM

powołana została Uchwałą NR XXII /190/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 kwietnia 2019 r. w składzie :

1. Andrzej Dziubiński

2. Sylwia Puchała

3. Kinga Ryba

4. Marek Wójcicki

5 Alicja Mazurek

Po ukonstytuowaniu się Rady wybrano Sylwię Puchała przewodniczącą.

Kadencja Rady trwa cztery lata.

Facebook