Historia muzeum

HISTORIA
Muzeum Regionalne w Pińczowie powstało w 1963 r. Początkowo otrzymało jedno pomieszczenie w popaulińskim, barokowym klasztorze. Początki wznoszenia obiektu sięgają lat 1431-1449, a zachowaną do chwili obecnej formę jednolitej czterobocznej bryły z wirydarzem po środku, otrzymał zapewne podczas przebudowy w latach 1630-1642. Po uzyskaniu kolejnych pomieszczeń, od 1970 r. rozpoczęto działalność wystawienniczą. Obecnie muzeum zajmuje część zachodniego, północnego oraz wschodnie skrzydła parteru.


ZBIORY
Zbiory muzeum pochodzą z Ponidzia i dokumentują tradycje, historię i kulturę regionu od czasów najdawniej-szych po współczesne. Najważniejsze działy:

– dział archeologiczny
detale architektoniczne, ceramika grobowa i użytkowa, przedmioty z krzemienia, brązu i żelaza, monety i inne. Pozyskane z darowizn, zakupów, wykopalisk.

– dział artystyczno – historyczny, judaika 
starodruki (rękopisy, dokumenty, książki, mapy, przedmioty użytkowe, numizmaty, pieczęcie, militaria i inne). Pozyskane w drodze darowizn i zakupów.

– dział etnograficzny
przedmioty użytkowe z drewna, metalu, wikliny a także tkaniny i oleodruki. Pozyskane w drodze darowizn i zakupów.

Facebook
Skip to content