Kadra

dr Justyna Dziadek Dyrektor Muzeum Regionalnego

mgr Renata Urban  Kustosz / Historyk -judaista

mgr Dariusz Greń   Starszy dokumentalista / Archeolog

Wojciech Bałabański   Specjalista d/s informacji turystycznej

Edyta Paw  Przewodnik/Informator turystyczny

Elżbieta Wróbel  Pomoc muzealna

Facebook
Skip to content