Rada Muzeum

RADA MUZEUM

powołana została Uchwałą NR XXXIV /369/2021 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 listopada 2021 r. w składzie :

1.  Jerzy Znojek

2. Sylwia Puchała

3. Kinga Ryba

4. Marek Wójcicki

5 Alicja Mazurek

Po ukonstytuowaniu się Rady wybrano Sylwię Puchała przewodniczącą.

Kadencja Rady trwa cztery lata.

Facebook
Skip to content