Wydawnictwa

Publikacje

przechadzka

„Przechadzka po Pińczowie i okolicy”

Tekst: Andrzej Dziubiński
Opracowanie graficzne: Jacek Pernal

Fotografie:
Urszula Białobok, Alicja Mazurek, Jacek Pernal, archiwalne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach i Muzeum Regionalnego w Pińczowie

Wydano staraniem:
Muzeum Regionalnego w Pińczowie, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, Starostwa Powiatowego w Pińczowie, Agencji JP sc. w Kielcach

Wydanie III uzupełnione i zaktualizowane

\SPIS TREŚCI

HISTORIA MIASTA W NAJWAŻNIEJSZYCH DATACH
PRZECHADZKA PO MIEŚCIE
RYNEK
ZABYTKOWE BUDOWLE DAWNEGO KLASZTORU PAULINÓW
KAMIENICA NA ULICY PIŁSUDSKIEGO 9
DAWNY ZESPÓL PAŁACOWY WIELOPOLSKICH
PAWILON OGRODOWY NAZYWANY BASZTĄ
POZOSTAŁOŚCI ZAMKU NA WZGÓRZU ZAMKOWYM
KAPLICA RENESANSOWA ŚW. ANNY
CMENTARZ PARAFIALNY PRZY UL. GRODZISKOWEJ
CMENTARZ WOJENNY 1914-1918
DRUKARNIA ARIAŃSKA NA STARYM RYNKU MIROWSKIM
KLASZTOR FRANCISZKANÓW – REFORMATÓW Z KOŚCIOŁEM NAWIEDZENIA NM PANNY
SYNAGOGA STARA NA UL. KLASZTORNEJ
POMNIK KONSTYTUCJI 3 MAJA
CMENTARZYK NA ZAWIEZIENIU
ATRAKCJE TURYSTYCZNE DLA ZWIEDZAJĄCYCH OKOLICE PIŃCZOWA
BOGUCICE CHROBERZ
GACKI OSIEDLE ROBOTNICZE GÓRY PIŃCZOWSKIE GROCHOWISKA KIJE
KLISZÓW
KOPERNIA
KOZUBÓW
KRZYŻANOWICE
MICHAŁÓW
MŁODZAWY MAŁE
NIEGOSŁAWICE
SKOWRONNO DOLNE
SKRZYPIÓW
STRADÓW
WŁOCHY
ZAGOŚĆ STARA
INFORMATOR TURYSTYCZNY

WSTĘP

     Położony w południowej części województwa świętokrzyskiego, powiatowy Pińczów obdarowała historia barwną przeszłością, po której pozostały mu godne obejrzenia cenne zabytki architektury. Pośród nich wyróżniają się stare klasztory i ich kościoły, renesansowa kaplica św. Anny i z tegoż czasu pochodząca drukarnia ariańska, klasycystyczny pałac margrabiów Wielopolskich, jak również jedna z najpiękniejszych w Polsce synagog. Nie mniej szczodra okazała się dla miasta natura, której zawdzięcza przyjemne położenie na pochyłościach malowniczych wzgórz zbiegających ku obszernej i zielonej dolinie Nidy. Rozległe panoramy ukazują przestrzeń wypełnioną Nadnidziańskimi Parkami Krajobrazowymi, chroniącymi bogaty świat rzadkich roślin i zwierząt – różnych miłków wiosennych, szyplinów jedwabistych, groszków pannońskich, wisienek stepowych, cykad, ważek, kulonów i czarnych bocianów.

Ponidzie to starodawne tereny plemiennego państewka Wiślan i późniejszego osadnictwa. Stąd wiele tutaj odwiecznych i historycznych miejscowości, pełnych tradycji, zabytków architektury i sztuki. Tu jest Wiślica, Busko Zdrój, Chroberz, Stradów, Zagość i Młodzawy. A także Michałów, słynny na cały świat ze swojej hodowli koni arabskich.

Wszędzie na Ponidziu jest pięknie. Opisując przed laty jego urodę, tak ją komplementował pisarz Adolf Dygasiński: Nigdzie tak pięknie nie śpiewają słowiki ani skowronki, nigdzie bzy nie mają woni tak miłej, nigdzie róża rankiem nie przyozdabia świata cudowniej. Kto był w tych okolicach, ten z łatwością zauważył nadzwyczajną trafność tej obserwacji.

Poruszanie się turysty po Pińczowie jest łatwe, ze względu na niewielki obszar miasta, skupienie prawie wszystkich zabytków w jego centrum oraz na ich bardzo dobrej widoczności i oznakowaniu dojść. Podobnie ze zwiedzaniem okolicy – wszędzie blisko, drogi również dobrze oznakowane. Do właściwej orientacji w zupełności wystarczą dołączone planiki. Milej wędrówki!

 

adolf„Adolf Dygasiński człowiek Ponidzia”

SPIS TREŚCI

Kalendarium życia i twórczości Adolfa Dygasińskiego (1839 – 1902) str.3
Adolf Dygasiński – człowiek Ponidzia str.19
Dygasiński mieszka na Ponidziu str.30
Listy i wybrane teksty str.35

 

 

 

 

 

postacieSławne i znane postacie w dziejach Pińczowa”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozmaitosciPińczowskie rozmaitości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spotkaniaPińczowskie spotkania historyczne

Nr 3 – Pińczów w XIX stuleciu.
Nr 4 – Z przeszłości administracyjnej Pińczowa i regionu.
Nr 5 – Z dziejów społeczności żydowskiej w Pińczowie.
Nr 7 – Powstanie styczniowe 1863 – 64 w tradycji rodzin Deskurów i Mazarakich.
Nr 8 – Kamień Pińczowski w kulturze polskiej.
Nr 9 – Konspiracja zbrojna i cywilna na Ponidziu podczas okupacji niemieckiej 1939 – 45.
Nr 10 – 80 lat kolejki wąskotorowej przez Ponidzie.

 

 

 

 

 

wholdzieW hołdzie profesorom i wychowankom w rocznicę września 1939 r.

 

Facebook
Skip to content