Author lukasz

Wystawy stałe
0

Wystawa obejmuje okres od epoki paleolitu do wczesnego średniowiecza. Przedstawia zasadnicze dziedziny działalności ludzkiej: produkcję…