Konkurs fotograficzny „Małe Ponidzie”

0

Muzeum Regionalne w Pińczowie wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Pińczów Panem Włodzimierzem Badurakiem zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym „Małe Ponidzie”.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5- 12 lat.

Celami Konkursu są:

1. Pogłębienie wiedzy na temat regionu Ponidzia.

2. Rozwijanie kultury i wrażliwości wizualnej oraz aktywności twórczej dzieci.

3. Skierowanie uwagi dzieci na zabawę inną niż tę, związaną z korzystaniem z komputera oraz sieci.

4. Zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego w sposób kreatywny i rozwijający.

5. Rozwijanie pasji i podnoszenie samooceny dziecka.

Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia krajobrazu Ponidzia lub zdjęcia inspirowanego krajobrazem Ponidzia przez uczestnika konkursu.
Prace w formacie nie mniejszym niż A4 należy składać do 28 maja 2023 r. w Muzeum Regionalnym w Pińczowie.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 31 maja 2023 r. w Oddziale Muzeum Regionalnego w Pińczowie- Dom Ariański.
Zgłoszone prace prezentowane będą w Domu Ariańskim na wystawie „Małe Ponidzie” do końca czerwca 2023 r.
Informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej muzeum oraz na profilach społecznościowych.
Dodatkowe informacje udzielane będą za pośrednictwem poczty e-mail: mrpinczow@wp.pl lub pod nr tel. 501249670; 41-357 24 72.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Regulamin konkursu:

Share.

Comments are closed.

Facebook
Skip to content