Znów jesteśmy dla Was otwarci!!!

0

Muzeum Regionalne w Pińczowie od 2 lutego 2021 roku będzie dostępne do zwiedzania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Tymczasowy regulamin zwiedzania obowiązujący w okresie zagrożenia COVID 19 w Muzeum Regionalnym w Pińczowie

Zwiedzający zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu zwiedzania wprowadzonego w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

  1. Muzeum dostępne jest dla zwiedzających od wtorku do piątku w godz. 8:00- 16:00 i w weekendy od 9:00- 16:00 Ostatnie wejście możliwe na pół godziny przed zamknięciem (15:30).
  2. Oprowadzanie z przewodnikiem odbywać się będzie po uprzednim powiadomieniu telefonicznym pod nr: 413572472.
  3. Muzeum dostępne będzie tylko dla osób posiadających własne maseczki ochronne zasłaniające usta i nos (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia) zgodnie z § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja br. zdejmowanie lub zsuwanie maseczek skutkować będzie koniecznością opuszczenia placówki. Muzeum zastrzega sobie również prawo do mierzenia temperatury oraz wymagania od zwiedzających jednorazowych rękawiczek.
  4. Zwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem umieszczonym przy wejściu oraz do wpisania się do rejestru osób zwiedzających Muzeum Regionalne w Pińczowie.
  5. Przy kasie i przy stoisku z pamiątkami może przebywać tylko 1 osoba, pozostałe muszą czekać w odstępach minimum 2 m (prawidłową odległość wyznaczają linie na podłodze).
  6. W muzeum może przebywać jednocześnie maksymalnie 10 osób.
  7. Zwiedzanie ekspozycji odbywać się będzie we wszystkich salach wystawienniczych, z tym że osoby będą wpuszczane pojedynczo, w 10 minutowych odstępach, tak aby w każdej sali nie znajdowało się więcej niż jedna osoba (chyba że będzie to rodzina mająca ze sobą kontakt bezpośredni na co dzień). Zwiedzający wchodzą wejściem głównym, zostają pokierowani na ekspozycje, a po ich obejrzeniu wychodzą przez wyjście tylne, tak aby nie spotykać się z innymi oczekującymi na wejście.  Dodatkowo prosimy o korzystanie z informacji i wskazówek opiekunów zbiorów.
  8. Zwiedzanie synagogi odbywać może się po uprzednim kontakcie telefonicznym, pod nr: 413572472. Obowiązują zasady takie same jak przy zwiedzaniu muzeum.
  9. Uprzejmie prosimy o niedotykanie eksponatów, gablot, drzwi i klamek.
  10. Ograniczone pozostaje zwiedzanie grupowe, warsztaty i zajęcia edukacyjne.
Share.

Comments are closed.

Facebook
Skip to content