Obiekt miesiąca

Krucyfiks z symboliką powstańczą

Okres: XIX w.

Miejsce pochodzenia: nieznane

Materiał: drewno, metal

Wymiary: wys. 37 cm, szer. 14 cm

Sposób pozyskania: Dar Dariusza Grenia z Opatkowic Murowanych

Nr inw.: MP/AH/619


Znane postacie

Piotr Myszkowski herbu Jastrzębiec (1505 – 1591)

biskup płocki i krakowski

Urodzony ok. 1505 w Przeciszowie, zmarł 5 kwietnia 1591 w Krakowie). Był biskupem płockim i krakowskim oraz podkanclerzym koronnym, sekretarzem wielkim koronnym i królewskim, prepozytem płockiej kapituły katedralnej w latach 1562–1568, proboszczem gnieźnieńskim, płockim, łęczyckim i warszawskim, dziekanem krakowskim, kanonikiem gnieźnieńskiej kapituły katedralnej od 1549 roku, sekretarzem Zygmunta II Augusta.