Obiekt miesiąca

Kałamarz z gwiazdą Dawida

 

Typ obiektu: rzemiosło artystyczno-użytkowe                                           

Wysokość: 6 cm

Okres: I poł. XX w.                                                                                         

Szerokość: 4 cm

Materiał: szkło                                                                                                   

Sposób pozyskania: zakup

Kolor: biały                                                                                                   

Nr inw.: MP/AH/550

                                                        

 


Znane postacie

Piotr Myszkowski herbu Jastrzębiec (1505 – 1591)

biskup płocki i krakowski

Urodzony ok. 1505 w Przeciszowie, zmarł 5 kwietnia 1591 w Krakowie). Był biskupem płockim i krakowskim oraz podkanclerzym koronnym, sekretarzem wielkim koronnym i królewskim, prepozytem płockiej kapituły katedralnej w latach 1562–1568, proboszczem gnieźnieńskim, płockim, łęczyckim i warszawskim, dziekanem krakowskim, kanonikiem gnieźnieńskiej kapituły katedralnej od 1549 roku, sekretarzem Zygmunta II Augusta.