Obiekt miesiąca


 Informacje o warunkach i kontekście odkrycia szkicownika są niestety bardzo skąpe. Według dostępnych informacji ustalono, że został odkryty we wrześniu 1965 roku, podczas kopania fundamentów budynku usytuowanego przy narożu Rynku i ulicy Batalionów Chłopskich. Wydobyto go z warstwy rumoszu (duża ilość kamieni i resztek muru), który zarejestrowano na głębokości ok. 5- 6 m od obecnego poziomu gruntu.


Facebook