Obiekt miesiąca

Kieliszek kiduszowy

Okres: pocz. XX w.

Materiał: srebro

Technika: obróbka metalu

Wysokość: 6 cm

Średnica podstawy: 3 cm; średnica górnej części: 4,5 cm

Sposób pozyskania: zakup

Nr inw.: MP/AH/411


Znane postacie

Piotr Myszkowski herbu Jastrzębiec (1505 – 1591)

biskup płocki i krakowski

Urodzony ok. 1505 w Przeciszowie, zmarł 5 kwietnia 1591 w Krakowie). Był biskupem płockim i krakowskim oraz podkanclerzym koronnym, sekretarzem wielkim koronnym i królewskim, prepozytem płockiej kapituły katedralnej w latach 1562–1568, proboszczem gnieźnieńskim, płockim, łęczyckim i warszawskim, dziekanem krakowskim, kanonikiem gnieźnieńskiej kapituły katedralnej od 1549 roku, sekretarzem Zygmunta II Augusta.