Obiekt miesiąca

Kurtka mundurowa plutonowego R.A.F

 

Data powstania: 1945

Miejsce powstania: Anglia

Materiał: sukno

Technika: szycie maszynowe i ręczne

Wymiary: 67 cm x 50 cm

Sposób nabycia:  dar od Józefa Czołowskiego z Pińczowa

Nr. inw.: MR/AH/357


Znane postacie

Jan Łaski herbu Korab (1499 – 1560)

reformator religijny

Ważniejsze dzieła
Catechismus maior, powst. prawdopodobnie w 1546, wyd. Londyn 1551.
Catechismus minor, Emden 1554.
Forma ac ratio tota ecclesiastici ministerii in peregrinorum, potissimum vero Germanorum ecclesia, instituta Londini in Anglia, per… regem Edvardum eius nominis Sextum anno post Christum natum 1550 (dedykacja dat. z Frankfurtu 6 września 1555).
-Assavoir s’il est licité à l’homme chrétien, wyd. w: Les Conseils et advis des plusieurs excellens et savans personnages sur le fait des temporiseurs, Genewa 1556.
Epistolae tres lectu dignissimae de recta et legitima ecclesiarum bene instituendarum ratione ac modo, ad… regem Poloniae, senatum reliquosque ordines, Bazylea 1556, drukarnia J. Oporinus.