Obiekt miesiąca

SAMOWAR PODRÓŻNY

 

Lata: II poł. XIX w.

Kraj: Rosja, Tuła                                                            

Wymiary: wys.26 cm; szer. 20 cm

Materiał: mosiądz, cyna, drewno                                                  

Sposób pozyskania: Dar Ryszarda Pikulskiego                                                     

Stan zachowania: dobry, niekompletny                                                                       

Nr inw.: MP/AH/32

                                                        

 


Znane postacie

Piotr Myszkowski herbu Jastrzębiec (1505 – 1591)

biskup płocki i krakowski

Urodzony ok. 1505 w Przeciszowie, zmarł 5 kwietnia 1591 w Krakowie). Był biskupem płockim i krakowskim oraz podkanclerzym koronnym, sekretarzem wielkim koronnym i królewskim, prepozytem płockiej kapituły katedralnej w latach 1562–1568, proboszczem gnieźnieńskim, płockim, łęczyckim i warszawskim, dziekanem krakowskim, kanonikiem gnieźnieńskiej kapituły katedralnej od 1549 roku, sekretarzem Zygmunta II Augusta.