Obiekt miesiąca

Banknot 20 złotowy z okresu okupacji wojennej

 

Emitent: Bank Emisyjny w Polsce

Data emisji: 1.03.1940

Materiał: papier

Technika: druk

Wymiary: 17,3 cm x 9,1 cm

Sposób nabycia: dar Ryszarda Pikulskiego z Pińczowa

Nr. inw.: MR/AH/48/2


Znane postacie

Jan Łaski herbu Korab (1499 – 1560)

reformator religijny

Ważniejsze dzieła
Catechismus maior, powst. prawdopodobnie w 1546, wyd. Londyn 1551.
Catechismus minor, Emden 1554.
Forma ac ratio tota ecclesiastici ministerii in peregrinorum, potissimum vero Germanorum ecclesia, instituta Londini in Anglia, per… regem Edvardum eius nominis Sextum anno post Christum natum 1550 (dedykacja dat. z Frankfurtu 6 września 1555).
-Assavoir s’il est licité à l’homme chrétien, wyd. w: Les Conseils et advis des plusieurs excellens et savans personnages sur le fait des temporiseurs, Genewa 1556.
Epistolae tres lectu dignissimae de recta et legitima ecclesiarum bene instituendarum ratione ac modo, ad… regem Poloniae, senatum reliquosque ordines, Bazylea 1556, drukarnia J. Oporinus.