Obiekt miesiąca

Rzeźba Mojżesza

Autor: Walczak

Okres: przed 1939

Materiał: kamień pińczowski

Technika: rzeźba w kamieniu

Wysokość: 53 cm

Szerokość podstawy: 15 cm

Sposób pozyskania: dar

Nr inw.: MP/AH/90


Znane postacie

Piotr Myszkowski herbu Jastrzębiec (1505 – 1591)

biskup płocki i krakowski

Urodzony ok. 1505 w Przeciszowie, zmarł 5 kwietnia 1591 w Krakowie). Był biskupem płockim i krakowskim oraz podkanclerzym koronnym, sekretarzem wielkim koronnym i królewskim, prepozytem płockiej kapituły katedralnej w latach 1562–1568, proboszczem gnieźnieńskim, płockim, łęczyckim i warszawskim, dziekanem krakowskim, kanonikiem gnieźnieńskiej kapituły katedralnej od 1549 roku, sekretarzem Zygmunta II Augusta.