Grafika przedstawiająca zamek Oleśnickich w Pińczowie

0

Typ obiektu: Grafika

Datowanie: 1696

Autor: Eryk Jonson Dahlberg (1625-1703)

Technika: miedzioryt

Materiał: papier

Wymiary: 34,7×42,7 cm

Źródło: Depozyt Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pińczowie

Erik Dahlbergh to siedemnastowieczny szwedzki urzędnik, dyplomata, oficer, kartograf, artylerzysta, a także inżynier wojskowy i rysownik.

To dzięki jego rycinom wiemy jak wyglądał nieistniejący już dziś zamek w Pińczowie.

Do Polski przybył na służbę wojskową przy Karolu X Gustawie. 1656 roku dotarł do obozu wojskowego pod Warszawą, a kilka dni później uczestniczył w trzydniowej bitwie warszawskiej. Aż do końca wojny z Rzeczpospolitą Dahlberg towarzyszył armii szwedzkiej tworząc mapy i rysunki, bo do jego zadań należało m.in. rozpoznanie terenowe, składanie meldunków i szkiców dotyczących umocnień twierdz i obozów.

Po zajęciu Pińczowa przez Szwedów 30 marca 1657 r. Eryk Dahlberg wykonał dwie ryciny: ogólną panoramę Pińczowa oraz zamek od strony południowej z najbliższym otoczeniem. Ryciny opublikowano w formie miedziorytów w dziele Samuela Puffendorfa „ De rebus  a Carolo  Gustavo  Sueciae Rege gestis…”, Norimbergae 1696. Na rycinie widać ukształtowanie wzgórza i szczegóły zabudowy.

Średniowieczny zamek kardynała Zbigniewa Oleśnickiego zbudowany w 1 poł. XV w., rozbudowany został przez Myszkowskich na początku XVII w. Pod koniec wieku XVIII został całkowicie rozebrany, a rysunki Dahlberga pozostały jedynym przekazem ikonograficznym pozwalającym badaczom na odtworzenie pierwotnego kształtu rezydencji.

Oprac. Renata Prusak

Bibliografia:

Bronisław Heyduk, Dahlberg w Polsce, Dziennik i ryciny szwedzkie z dziejów „Potopu 1656 – 1657”,  Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo 1971;

Adam Miłobędzki, Zamek Oleśnickich w Pińczowie” w : Siedziby biskupów krakowskich na terenie dawnego województwa sandomierskiego, Kielce 20IX 1997, str. 95

Share.

Comments are closed.

Facebook
Skip to content