Konkurs fotograficzno- plastyczny

0

Konkurs fotograficzno – plastyczny
Dygasiński- Malczewski- Moje Inspiracje”

Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów; Muzeum Regionalne w Pińczowie

Adresat: konkurs adresowany jest do uczniów Szkół Podstawowych (klasy V-VIII) i Szkół Ponadpodstawowych.

Cele konkursu:
– pogłębienie wiedzy na temat twórczości Adolfa Dygasińskiego i Jacka Malczewskiego w sposób zindywidualizowany i kreatywny;
– rozwijanie kultury i wrażliwości wizualnej oraz aktywności twórczej młodzieży.

Realizacja zadania:
– wykonanie fotografii inspirowanej obrazem Jacka Malczewskiego (wybitnego XIX- wiecznego malarza- symbolisty) z wykorzystaniem współczesnych modeli i przedmiotów;
lub
– wykonanie pracy plastycznej (obraz, rysunek, szkic itp.) inspirowanej twórczością Adolfa Dygasińskiego (wybitnego XIX- wiecznego pisarza- naturalisty) na podstawie opowiadania „Beldonek”.

Warunki konkursu:
– każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę wcześniej niepublikowaną i niezgłaszaną do innych konkursów;
– praca musi być wykonana przez jednego autora, prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu;
– format pracy (fotografia lub praca plastyczna) nie może być mniejszy niż A3.
– fotografie prosimy dostarczyć w formie wydrukowanej.

-prosimy o dołączenie do fotografii dzieła, które było inspiracją do wykonania pracy konkursowej.

-Prace konkursowe prosimy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Organizatora (Muzeum Regionalne w Pińczowie, ul. Piłsudskiego 2A; 28-400 Pińczów).
– prace należy czytelnie opisać: imię, nazwisko, klasa, szkoła.
– prosimy o dołączenie karty zgłoszenia;
– nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

Prace należy dostarczyć do Organizatora do dnia 10 listopada 2022 r.
na adres: Muzeum Regionalne w Pińczowie, ul. Piłsudskiego 2A; 28-400 Pińczów
tel. 413572472, e-mail: mrpinczow@wp.pl

Uwaga! Prace nadsyłane pocztą muszą wpłynąć do 10 listopada 2022 r.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 18 listopada w siedzibie Muzeum Regionalnego w Pińczowie (ul. Piłsudskiego 2A), następnie zamieszczone zostaną na stronie internetowej instytucji: www.muzeumpinczow.pl

Wszystkie zgłoszone prace konkursowe do końca roku 2022 zawisną na wystawie czasowej „Dygasiński- Malczewski- Moje Inspiracje” prezentowanej w oddziale głównym muzeum (ul. Piłsudskiego 2A).

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu (dostępny poniżej) oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu w Regulaminie lub pod nr tel. 501249670 lub 413572472.

Share.

Comments are closed.

Facebook
Skip to content