Mój Mirów- konkurs plastyczny

0

Konkurs plastyczny

„MÓJ MIRÓW”

Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów; Muzeum Regionalne w Pińczowie

Adresat: konkurs adresowany jest do uczniów Szkół Podstawowych (klasy VI-VIII) i Szkół Ponadpodstawowych.

Cele konkursu:
– pogłębienie wiedzy na temat twórczości Krzysztofa Buckiego w sposób zindywidualizowany i kreatywny;
– rozwijanie kultury i wrażliwości wizualnej oraz aktywności twórczej młodzieży.

Realizacja zadania:
– namalowanie dowolną techniką i na dowolnym materiale (papier, płótno, karton itp.) fragmentu krajobrazu dzielnicy „Mirów” w Pińczowie.

Warunki konkursu:
– każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę wcześniej niepublikowaną i niezgłaszaną do innych konkursów;
– praca musi być wykonana przez jednego autora, prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu;
– format pracy nie może być mniejszy niż A4.

-Prace konkursowe prosimy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Organizatora (Muzeum Regionalne w Pińczowie, ul. Piłsudskiego 2A; 28-400 Pińczów).
– prace należy czytelnie opisać: imię, nazwisko, klasa, szkoła.
– prosimy o dołączenie karty zgłoszenia;
– nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

Prace należy dostarczyć do Organizatora do dnia 10 listopada 2023 r.
na adres: Muzeum Regionalne w Pińczowie, ul. Piłsudskiego 2A; 28-400 Pińczów
tel. 413572472, e-mail: mrpinczow@wp.pl

Uwaga! Prace nadsyłane pocztą muszą wpłynąć do 10 listopada 2023 r.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 15 listopada 2023 r. w siedzibie Muzeum Regionalnego w Pińczowie (ul. Piłsudskiego 2A), następnie zamieszczone zostaną na stronie internetowej instytucji: www.muzeumpinczow.pl

Wszystkie zgłoszone prace konkursowe do końca roku 2023 zawisną na wystawie czasowej „Mój Mirów” prezentowanej w oddziale głównym muzeum (ul. Piłsudskiego 2A).

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu (dostępny poniżej) oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu w Regulaminie lub pod nr tel. 501249670.

Share.

Comments are closed.

Facebook
Skip to content