Amerykański guzik ogólnowojskowy

0

Kraj: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

Czas powstania: od 1902 r.

Średnica: 2,7 mm

Materiał: miedź

Technika wykonania: tłoczenie

Wytwórca: L.A.MYERS JR (lub UR).INC.NJ NEWARY

Nr inw.: MP/AH/535

Guzik wojskowy armii USA jest płaski, dwustronny złożony z dwóch części z uszkiem z drutu. Na awersie widnieje tzw. Wielka Pieczęć Stanów Zjednoczonych z napisem na wstędze: E PLURIBUS UNUM, co w tłumaczeniu oznacza „Jedno uczynione z wielu”. Napis ten zapewne odnosi się do zjednoczenia stanów w jedno państwo. Na rewersie jest sygnatura prawdopodobnie producenta L.A.MYERS JR (lub UR).INC.NJ NEWARY. Guzik należał do żołnierza wojsk lądowych Armii Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wzór ten wprowadzono w 1902 r. i produkuje się go po dziś dzień.

Obiekt ten został znaleziony podczas przeszukiwań detektorem metalu w Wierciszowie. Mógł trafić na nasze tereny wraz z pomocą z Administracji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy i Odbudowy (U.N.R.R.A). Organizacja ta utworzona została w 1943 roku i w celu udzielenia pomocy obszarom wyzwolonym w Europie i Azji po zakończeniu II wojny światowej. Mógł też trafić do nas wraz z polskimi emigrantami powracającymi do kraju po zakończeniu wojny.

Oprac. Renata Prusak

Share.

Comments are closed.

Facebook
Skip to content