Fragment Tory

0

Data i miejsce powstania: Okres międzywojenny; Pińczów

Materiał: pergamin

Technika: rękopis

Kolor: czarny atrament na jasnym tle

Wysokość: 56,5 cm

Szerokość: 46 cm

Sposób pozyskania: zakup

MP/AH/422

Tora, czyli Pięcioksiąg Mojżeszowy to Pięć Ksiąg Starego Testamentu: Ks. Rodzaju, Ks. Wyjścia, Ks. Kapłańska, Ks. Liczb, Ks. Powtórzonego Prawa. Zgodnie z tradycją żydowską, pergamin przeznaczony na Torę musi pochodzić z określonej części skóry zwierzęcia koszernego. Poszczególne karty zszywa się nićmi wykonanymi ze ścięgien nóg zwierzęcia, czasami dodatkowo wzmacniając miejsce zszycia przyklejonymi paskami pergaminowymi. Dawniej do pisania używano ptasich piór, przede wszystkim indyczych oraz czarnego, jak najtwardszego atramentu. Kolory nie są tutaj bez znaczenia. Bóg zgłębia w niebiosach Torę, wypisaną czarnym ogniem na ogniu białym. Istniała ona przed narodzinami świata, a Bóg posłużył się nią, jako projektem i instrumentem Stworzenia. Od początku XIX w. zwyczajowo rodał liczy 248 kolumn, po 42 wiersze w każdej. Przepisywaniem zajmuje się sofer, czyli zawodowy skryba, który przed przystąpieniem do pisania jest zobowiązany do poddania się kąpieli rytualnej w mykwie. Zużyte rodały trafiają do genizy, czyli specjalnego schowka, a następnie są grzebane na cmentarzu żydowskim.

Otrzymanie Tory to wzmocnienie i ponowne wyróżnienie Izraela jako narodu wybranego. Według tradycji w Szawuot Mojżesz otrzymał Torę Pisaną i Ustną, a twierdzenie to ma swoje źródło we fragmencie Księgi Wyjścia: „I rzekł Wiekuisty do Mojżesza: Podejdź ku Mnie na górę, i zostań tam; a dam ci tablice kamienne z nauką i przykazaniami, które napisałem, aby nauczać ich”. (Szemot 24:12). Kamienna tablica symbolizuje Torę Pisaną, natomiast przykazania to Tora Ustna. Święto Szawuot (przypada 6, a w diasporze 7 siwan – 28-30 maja) jest nazywane czasem nadania Tory. Akcentuje się w nim akt nadania, ponieważ według traktatu Pirke Awot (czytanego i studiowanego między Pesach i Szawuot) to, że Tora była dana, nie oznacza natychmiastowego jej przyjęcia przez wszystkich Żydów. 

W wigilię święta tzw. Erew Szawuot wielu religijnych Żydów przez całą noc studiuje Torę, natomiast ogólnie przyjętym zwyczajem jest studiowanie przynajmniej przez część nocy. Podczas świątecznej modlitwy porannej w synagogach odczytuje się m. in. dziesięć przykazań z Księgi Wyjścia, a społeczność słucha czytania na stojąco.

Oprac. Renata Urban

Źródło:

https://www.jhi.pl/blog/2016-06-09-swieto-szawuot

 http://muzea.malopolska.pl/czy-wiesz-ze/-/a/10191/jak-powstaje-zwoj-tory

 A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, Warszawa 1994.

SONY DSC
SONY DSC

    

Share.

Comments are closed.

Facebook
Skip to content