KRZYŻ PAMIĄTKOWY MONTE CASSINO

0

Data powstania: 1945

 Materiał: brąz

 Technika: bicie

Wymiary: 4 cm x 4 cm

Sposób nabycia:  dar od Józefa Czołowskiego z Pińczowa

Nr. inw.: MR/AH/348

       Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino został ustanowiony na podstawie rozkazu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych – gen. Kazimierza Sosnkowskiego, którego treść brzmiała następująco: „Celem upamiętnienia czynów oręża polskiego, dokonanych przez żołnierzy 2. Korpusu na ziemi włoskiej, ukoronowanych zdobyciem Monte Cassino – ustanawiam „KRZYŻ PAMIĄTKOWY MONTE CASSINO” dla wszystkich uczestników tych walk”.

Kształt Krzyża oparto o formę krzyża św. Benedykta. Odznakę zawieszano na niebiesko-pomarańczowej wstążce.

Na awersie w centralnej części krzyża znajduje się kwadratowe pole z napisem wskazującym na miejsce i czas stoczonej bitwy: MONTE/CASSINO/MAJ/1944.
Do wstążki dołączono dwie blaszki z wyrytymi nazwami bitew. Pierwsza z nich przedstawia napis MONTE CASSINO, druga zaś – ANKONA.

Na rewersie umieszczono również kwadratowe pole z wyrytym numerem nadania odznaczenia: 3 237.

24 marca 1944 gen. Władysław Anders otrzymał od gen. Olivera Lee – dowódcy brytyjskiej 8. Armii, propozycję udziału żołnierzy wchodzących w skład 2. Korpusu Polskiego, w kolejnym, czwartym już szturmie na zajęte przez wojska niemieckie Monte Cassino. Anders postanowił o włączeniu się w walki mając nadzieję, że po pozytywnym ich zakończeniu pozycja Polski ulegnie poprawie na arenie międzynarodowej. Działania rozpoczęły się w nocy z 11 na 12 maja i już w pierwszym dniu doprowadziły do zajęcia jednego ze wzgórz – 593. Dalsze sukcesy Polaków zmusiły dowodzącego siłami niemieckimi feldmarsz. Alberta Kesselringa do wycofania się z zajmowanych pozycji. Tuż po odwrocie, 18 maja na ruinach średniowiecznego klasztoru benedyktyńskiego zawisła biało-czerwona flaga, a zwycięstwo potwierdziło odegranie hejnału mariackiego. Walki prowadzone w dalszych dniach ostatecznie doprowadziły do wejścia aliantów do Rzymu, co stało się 4 czerwca 1944 roku. Po bitwie, Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino otrzymało ok. 50 tys. osób uczestniczących w opisywanych działanichi we Włoszech. Wśród nich był również związany z Pińczowem Józef Czołowski, uczestnik walk m.in. o Monte Cassino i Ankonę.

Oprac. Katarzyna Borkowska     

Bibliografia:

Ordery i odznaczenia. Kolekcja pod patronatem MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO, 2011, nr 7, s. 3-11.

A. Grędzik-Radziak, Polscy nauczyciele z ziem południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej – ofiary zbrodni sowieckich w latach 1939-1941 (deportowani, więzieni, zamordowani) część II, „Przegląd historyczno-Oświatowy: kwartalnik poświęcony badaniom dziejów oświaty i wychowania w Polsce ”, 2006, nr 3-4, s. 193. 

Share.

Comments are closed.

Facebook
Skip to content